הספרייה מתגייסת לסייע לילדים בגני הילדים בדרום תל אביב בהם שוהים ילדיהם של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל.

אנו יוצאות מנקודת הנחה לפיה הילדים נקלעו למצב הזה בעל כורחם ולכן נענינו לפנייתו של פרופסור אורציון ברתנא בבקשה לסייע.

במידה ויש ברשותכם משחקים/צעצועים/ספרי ילדים בעברית ובאנגלית, חומרי יצירה מתכלים כמו פלסטלינה/צבעים/טושים וכו' נשמח לקבלם ולהעבירם לשימוש הילדים.

Smile