פרטי כותר

מחבר/ת: קורמן, גורדון;
שם כותר: 39 רמזים ספר 2 : תו קטלני
סימן מדף: רירד
תאריך קיטלוג: 22/12/2010

עותקים

מספר סטטוס מיקום מס' מיון סימן מדף כרך ימי השאלהתאריך החזרהסניף
201610 זמין ספרי קריאה נוער רירד 30 

כמות הזמנות לכותר: 0