פרטי כותר

מחבר/ת: בריק, יצחק עורך;
שם כותר: הפוליטיקה של הזיקנה האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר העדיפות הלאומי
מס' מיון: 362.6
סימן מדף: ברי
תאריך קיטלוג: 18/4/2017

עותקים

מספר סטטוס מיקום מס' מיון סימן מדף כרך ימי השאלהתאריך החזרהסניף
500455 זמין קומפקטוס 362.6 ברי 30 

כמות הזמנות לכותר: 0