כניסה
הודעות לקוראים

זיוון דצמבר

18 דצמבר, 2017

הרצאתו של דר זאב זיוון שנקבעה 14/12/17 נדחית. הודעה על תאריך חליפי תתפרסם בהמשך.

עמכם הסליחה

  זיוון דצמבר