הודעות לקוראים

מבצע החזרת ספרים לספרייה

18 דצמבר, 2017

  

  מבצע  החזרת ספרים לספרייה   מבצע  החזרת ספרים לספרייה

מבצע

החזרת ספרים לספרייה.

ציבור הקוראים מתבקש

להשיב ספרים

הנמצאים ברשותו למעלה מ 60 יום לספרייה.

בימים אלו התחלנו במבצע גביית תשלום עבור ספרים שלא הוחזרו לספרייה / הלכו לאיבוד.

כל מי שברשותו ספרים מוזמן

להשיבם לספרייה ,

ללא גביית תשלום או קנסות עד תום תקופת החגים.

הספרייה הציבורית מתקדמת לעולם הדיגיטלי

ואתם מוזמנים לקבל קוד קופון להשאלה דיגיטלית של תוכנת עברית

בספרייה או בטלפון 08-6518370.