שעת סיפור ויצירה
שעת סיפור ארצית בספריות הציבוריות